FAQ

Vanliga frågor och svar om oss och våra hus
Vad innebär ett stomrest hus?

Villa Varm tillverkas och levereras i monteringsfärdiga väggelement som innebär att det går snabbt att få huset under tak. Villa Varm bygger upp ditt hus med ytterväggar, fönster, dörrar och tak så att du kan låsa huset redan efter 2-3 dagar efter leverans. Detta arbete gör vi:
Uppsättning av väggar
Uppsättning av gavelspetsar och yttertak (Läggning av medföljande takpannor ingår ej)
Inblåsning av isolering på vind (så snart du meddelat att det medföljande innertaket är monterat)
Alla dörrar och fönster är monterade i vår fabrik. Här hittar du en bildserie om hur en husleverans går till.
Dessutom levereras invändiga snickerier. Montering av detta ingår inte i stomresningen utan utförs av dig själv eller av din anlitade snickare.
Här kan du läsa mer om vad som ingår vår leverans.

Har ni någon broschyr?

Ja, det har vi! Ring oss på 0911-20 20 00 eller maila till helena@villavarm.hemsida365.se om du önskar vår broschyr hemskickad till dig!
Vill du istället läsa katalogerna här på webbsidan hittar du dem här.

Levererar ni Villa Varm i hela Sverige?

Ja, självklart gör vi det! I huspriset ingår frakt och stomresning. Någon export till andra länder har vi däremot inte.

Varför bygger ni inte på totalentreprenad?

Villa Varm är en mindre hustillverkare som levererar hus till hela Sverige. Vårt koncept är att erbjuda byggsatsleveranser med stomresning, där vi har egna montörer som monterar ditt hus.
Vår slimmade organisation gör att vi inte kan ta på oss en totalentreprenad. Våra huskunder tilltalas av att de själva kan påverka husbygget och få en större valfrihet.
I vårt koncept ingår den dokumentation som gör det enkelt för kunden att bygga i egen regi.

Hur mycket kostar ett hus och vad kan jag göra för att sänka kostnaderna?

För att få ett närmare svar på frågan måste bl.a. följande frågor benas ut:
Hur ska huset se ut?
Har du tänkt att göra något arbete själv?
Utrustningsstandard?
Värmekälla och värmedistribution?
Vilken typ av grund ska du ha?
Hur ser markförhållandena ut på din tomt?

Som en första prisindikation talar vi om pris per kvadratmeter. Kvadratmeterpriset är lägre på större hus jämfört med mindre. På små hus ska många gemensamma kostnadsdelar slås ut på en mindre yta, därav ett högre kvadratmeterpris. Ett stomrest hus från Villa Varm kostar mellan 6.500:- och 11.500:-/m². Då ingår allt byggnadsmaterial ovan grund, dock ej badrum, kök, vvs och el.
Läs mer i vår leveransbeskrivning.

Ingår grunden i leveransen?

Nej, grundläggningen utförs av en lokal grundläggningsentreprenör. Om du väljer vårt unika golv, läggs golvvärmeslingorna ovanpå betongplattan, detta innebär en enkel och okomplicerad grund som är lätt att upphandla. Vi kan också anpassa huset för ingjutna golvvärmeslingor. Du får entreprenadhandlingar av oss, så du enkelt kan upphandla arbetet där du ska bygga.

Kan ni bygga efter mina egna ritningar?

Ja, visst kan vi det! Att få sina egna idéer genomförda är livskvalitet. Vi upprättar ritningar och bygglovshandlingar utifrån din personliga lösning. Ta hjälp av alla våra goda tips och råd!

Jag är osäker på hur jag vill ha min planlösning, kan ni hjälpa mig?

Ja, det gör vi gärna! På vår webbplats har vi samlat olika råd och tips på hur du utformar ditt hus. Råden kan vara till stor hjälp för dig när du ska planera och prioritera. Välkomna att kontakta oss så hjälper vi gärna till!

Vilka tillvalsmöjligheter finns för mitt Villa Varm?

Förutom själva utformningen av huset kan vi erbjuda en mängd tillvalsmöjligheter både exteriört och interiört. Som till exempel:

 • Byte av innertak
 • Byte av innerdörrar
 • Byte av listverk (i klassisk herrgårdsstil)
 • Spröjsade fönster
 • Centraldammsugare
 • Ytterdörrar i olika utföranden och färger
 • Trägolv i olika träslag
 • Invändig våningstrappa i olika utföranden och träslag
 • Braskamin inklusive skorsten (lev. omonterad)
 • Vi kan ytterligare anpassa vissa av tillvalen efter dina önskemål!
Vilken värmekälla rekommenderar ni?

Du har kommit en bra bit på väg mot ett energisnålt byggande genom att välja Villa Varm! Våra hus byggs anpassade för vattenburna system. Detta gör att du är fri att välja vilken värmekälla du vill och du kan även byta i framtiden.
I princip kan man säga att du har tre olika värmekällor att välja bland:

 • Värmepumpar. Berg-, jord- och luft-vattenvärmepumpar, alla dessa system är bra. Dock varierar priset mellan de olika installationerna. Den typ av värmepump som vi avråder från är frånluftsvärmepump.
 • Biobränsle. Här finns olika typer att välja mellan, ved eller pellets som eldas i kaminer eller pannor. Dessa kan enkelt kompletteras med solfångare.
 • Fjärrvärme. Ett alternativ för den som har en tomt med den anslutningsmöjligheten.

Vår uppfattning är att ett välisolerat hus inte behöver en dyr och komplicerad värmekälla. Tänk på att välja värmekälla efter dina önskemål, behov och speciella förutsättningar!

Ingår VVS i husleveransen?

Nej, VVS ingår inte i vår leverans utan levereras och monteras av din lokala VVS-installatör. Däremot så upprättar vi utförliga VVS-handlingar efter just ditt val av värmesystem och hus, vilket gör det enkelt för dig att upphandla VVS-installationen.

Vad ingår i husleveransen från Villa Varm?

Enkelt uttryckt: en stomrest byggsatsleverans med alla snickerier ovan grund. Läs mer i vår fullständiga leveransbeskrivning. Vill du se en enklare sammanställning av vår husleverans, klicka här.

Ett kundanpassat hus med hög kvalitet blir väl dyrt? Hur jämför jag pris?

Hög kvalitet och bra värmeisolering ger god ekonomi! Vi vet att kunder som valde Villa Varm jämförde med andra och anser sig ha fått mycket för pengarna.
En mindre hustillverkare med direktkontakt med kunden innebär ju låga kostnader för hela processen, från försäljning och anpassningar fram till råd och anvisningar under färdigställandet.

Vårt koncept där den svåra delen av projekteringen är dokumenterad och ingår i leveransen gör husprojektet dessutom överblickbart för kunden. Det är svårt även för den kunnige att jämföra huspriser då kvalitetsnivån, färdigställandegraden, valet av entreprenörer o.s.v. påverkar slutpriset högst avsevärt.

En bra hjälp är produktionskalkylen och det säkraste är ändå att jämföra kundernas erfarenheter, leveransomfattningen i detalj och kvaliteten på material och utförande från olika hustillverkare.

Kan jag besöka ett ett färdigt Villa Varm i närheten av där jag bor?

Vi har inga direkta visningshus runt om i landet. Men innan du bestämmer dig för ett Villa Varm ordnar vi gärna så att du kan besöka ett hus vi byggt. Dessutom får du möjlighet att träffa en kund som byggt hus med oss.

Vart hittar jag ert närmsta säljkontor?

Vi säljer direkt från fabrik utan agenter och säljkontor vilket innebär, som alla förstår, ett förmånligare pris och en bättre service. Vänd dig direkt till oss som både säljer och tillverkar Villa Varm!

Kan man verkligen köpa ett hus per telefon? Vad och hur gör jag?

Ja, absolut! Med hjälp av mejl, våra digitala ritsystem och telefon fungerar det utmärkt. Givetvis är du som kund välkommen till oss för att besöka kontor, fabrik och möta oss för att diskutera dina husplaner. Vi vet att ett husköp ofta är den största privata affär man gör i livet.

Villa Varm är ett familjeföretag som tillverkat hus sedan slutet av 60-talet och har genom åren byggt upp ett gott renommé. Vi är en pålitlig hustillverkare och hoppas att också du ser värdet i en direktkontakt med husfabriken. Det är inte en tillfällighet att våra kunder blir nöjda!
Vi gör allt för att hjälpa dig med råd och tips under byggtiden.

Vårt råd till dig som ska välja husleverantör är att prata med referenser. Villa Varms kunder är våra bästa ambassadörer och enligt flera fristående branschundersökningar har vi också marknadens nöjdaste kunder!

Vill du besöka någon av våra kunder kan vi givetvis ordna detta. Här kan du läsa om hur det går till att köpa hus från oss.

Måste man vara en händig person för att färdigställa ett Villa Varm?

En stor andel av våra kunder väljer att själva göra en del av färdigställandet av sitt nya Villa Varm.
Här kommer direktkontakten med fabriken in i bilden. Vi är lätta att nå, och har utförliga monteringsanvisningar och tydliga ritningar – det svåraste är redan klart och ingår i leveransen.
Vi gör sedan allt för att underlätta ditt arbete – dra nytta av det! Välj själv hur mycket du vill göra och ta hjälp med resten!

Vi hittade en intressant skiss. Kan vi göra ändringar på planlösningen?

Absolut! Vi bygger aldrig två likadana hus. Husmodellerna byggs en gång och döps efter var i landet de står. Du kan fritt flytta eller lägga till innerväggar, dörrar och fönster m.m. Kanske vill du lägga till en vinkel, ryggåstak eller lägga till en takkupa? Du har massor av möjligheter! Läs mer om hur du ändrar i en planlösning.

Att isolera så mycket som ni gör, är det verkligen nödvändigt?

Resonemanget med energisnåla hus kretsar idag kring dyra och komplicerade värmekällor som ska erbjuda billig energi. Man glömmer ofta huset i fråga. Välisolerade och väl genomtänkta hus har i längden god ekonomi, låga underhållskostnader och en god komfort!

Energipriserna har gått upp och det finns få tecken som visar att energipriserna går ner i framtiden. Ett positivt inslag i den nya lagen om energideklaration är att den fäster uppmärksamheten på hela husets energibalans, konstruktion och isolering och där alla dess delar ska vara väl avvägda.

Välisolerade och täta hus innebär väl risk för fukt och mögel?

Absolut inte! Man får ibland höra att välisolerade hus är för täta som inte andas. Detta är naturligtvis helt fel.
För att förstå detta måste man se vad isolering egentligen är. Isolering är ett luftgenomsläppligt isoleringsmaterial som erbjuder små luftrörelser och därigenom en bra och energisnål klimatskärm. Vad som däremot gör huset tätt är ångspärren (även kallad diffusionsspärr) och inte isoleringen. Denna har som syfte att skydda huset mot fukt inifrån. Huset blir dragfritt tack vare det utvändiga vindskyddet som i detta sammanhang andas. Oberoende av isoleringstjocklek är god ventilation grunden till sunt byggande.

Vad är då anledningen till att vissa hus blir sjuka? Vi kan beskriva detta kortfattat:

 • Bristfällig ventilation
 • Korta och stressiga byggtider utan uttorkning
 • Långa stommonteringstider som gör att huset länge står under bar himmel
 • Grundläggningsformer med tveksamma utföranden och markförhållanden
 • Undermåliga och obeprövade konstruktioner

Villa Varm har haft sitt utförande med 40 cm väggtjocklek ända sedan 1984, vi har därför en lång erfarenhet av att välisolerade hus fungerar och ger nöjda ägare. Vi är säkra på att välisolerade hus tillhör framtiden!

Varför gör ni inte om- och tillbyggnader?

Vi är en renodlad hustillverkare och håller bara på med hela husleveranser.

Intresserad av att veta mer?